Welkom bij Stichting VIT

De stichting Vascular Infusion Technology, afgekort VIT, is de autoriteit binnen Nederland op het gebied van veneuze toegang. De VIT streeft naar een optimaal infuusbeleid binnen zorginstellingen. Voor een optimaal infuusbeleid zijn verschillende aspecten van belang:

  • Toepassen van de juiste richtlijnen en protocollen 
  • Werken met goede technologie
  • Geschoold personeel
  • Veilige cultuur en afgestemde organisatie.

Het voeren van een optimaal infuusbeleid brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Dit is onder andere terug te zien in het feit dat er nog steeds op dagelijkse basis lijnsepsis voorkomt in Nederland. Voor het plaatsen en onderhouden van infuuskatheters is veel kennis, ervaring en goede ondersteuning vanuit de zorgorganisatie nodig. Daarnaast is integrale visie op de patiënt, van diagnostisering tot volledig herstel, wenselijk. De VIT streeft naar een organisatie-brede en coherente aanpak met betrekking tot infuusbeleid waarbij infuuskatheters pijnloos en efficiënt geplaatst worden.

Op woensdag 25 oktober 2023 is het volgende VIT symposium: ‘Infuusbeleid richtlijn: wat, wanneer en hoe?’.