Activiteiten

De VIT richt zich met name op het verbeteren van de kwaliteit van optimaal infuusbeleid. De VIT draagt hier aan bij door het ontwikkelen, delen en praktisch toepassen van kennis op het gebied van infuustechnologie. De VIT organiseert daarom de volgende activiteiten:

  • Organiseren van symposia op het gebied van infuusbeleid (techniek, organisatie, kennis)
  • Ontsluiten van opleidingen m.b.t. infuustechnologie
  • Opzetten en beheren kennisdatabank
  • Stimuleren van innovaties en onderzoek

Symposia in 2023