Internationaal

De VIT is gelieerd aan WoCoVA (World Congress Vascular Access) en is de National Society op het gebied van veneuze toegang. Hierdoor heeft ze toegang tot het wereldwijde netwerk van WoCoVA en kan ze bijdragen aan de ontwikkeling van het internationale vakgebied. Als aangewezen Nederlandse autoriteit wil de VIT zich richten op een Nederlandse richtlijn op het gebied van infuusbeleid. Deze richtlijn gaat daarbij idealiter niet alleen in op de geneeskundige aspecten (het wat) maar ook op de organisatorische kant van het voeren van een optimaal infuusbeleid (het hoe).